Referanser

Onsdag den 14.03.2018 var vi invitert av Østsiden sykehjem i Fredrikstad for å holde ett foredrag for sykehjemslegene.

Dette medførte gode refleksjoner og spørsmål rundt temaet seksualitet.


Den 5. desember 2017 var vi på Quality Hotell i Sarpsborg der vi deltok på et seminar for helsepersonell i regi av fagforeningen.

Der pratet vi om hvordan vi forholder oss og ivaretar tjenestemottakernes seksualitet.